“Giáo dục STEM” không những liên quan đến học sinh trong nhà trường, dạy học STEM trong lớp học, mà còn liên quan đến bạn, tôi, các bậc phụ huynh, giáo viên…tất cả chúng ta CẦN học hỏi nhiều hơn, và trở nên có nhận thức hơn về tầm quan trọng của STEM. Bởi vì nếu chúng ta không đủ kiến thức về giáo dục STEM, chúng ta sẽ bị bỏ lại trong thế giới công nghệ đang phát triển không ngừng!

TRẦN TRUNG LĨNH
CEO / Founder

Nhà sáng lập.

Người truyền cảm hứng

VIỆT LINH
Marketing Director

Nhà sáng tạo

Người truyền thông điệp

ANH TÙNG
CFO

Nhà tài chính

Angel Investment

TRUNG NGUYÊN
CTO

Nhà lập trình

Người vận hành thế giới

TOP PRODUCTS

WELCOME YOU INTO WORLD OF STEM TOY