Category Archives: Blog

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN LÀ GÌ – ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN NHƯ THẾ NÀO?

Tác giả: Thầy Trịnh Văn Biều – ĐHSP TP.HCM TÓM TẮT Dạy học dự án là một hình thức dạy học vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, việc đưa dạy học dự án vào dạy học ở bậc đại học cũng như ở phổ thông còn gặp không […]

6 CẤP ĐỘ TƯ DUY THEO THANG ĐO BLOOM – BLOOM’S TAXANOMY

Theo Bloom, lĩnh vực kiến thức được chia làm 6 cấp độ, sắp xếp theo mức độ tăng dần gồm Biết (Knowledge), Hiểu (Comprehension), Ứng dụng (Application), Phân tích (Analysis), Đánh giá (Evaluation) và Sáng tạo(Creation). Mức độ cao hơn bao hàm mức độ thấp hơn, ví dụ muốn áp dụng được kiến thức thì […]

HỌC THUYẾT KIẾN TẠO – ÁP DỤNG TRONG GIÁO DỤC STEM

Mình nghĩ là sẽ không có nhiều người  nghe đến “Học thuyết kiến tạo” ( Constructivism ) bởi đây chưa phải là khái niệm được đề cập đến nhiều ở Việt nam. Tuy nhiên có một cụm từ dây mơ rễ má đến nó là lấy người học làm trung tâm ( Leaner-centered Learning hay […]